دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پیشگیری از ویروس کرونا در محیط های کاری

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 


 

دفعات مشاهده: 4153 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناخت کرونا ویروس، پیشگیری و مراقبت

 | تاریخ ارسال: 1398/12/13 | 


 

دفعات مشاهده: 5176 بار   |   دفعات چاپ: 193 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آشنایی با ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5388 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناخت ساختار خانواده کرونا ویروس

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5742 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت اضطراب و نگرانی های مربوط به ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5412 بار   |   دفعات چاپ: 191 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خود مراقبتی در برابر ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5678 بار   |   دفعات چاپ: 199 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروتکل تشخیص و درمان بیماران مشکوک به کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 7582 بار   |   دفعات چاپ: 222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تغذیه در خصوص پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5431 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

موارد قانونی در خصوص بیماران کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5421 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتقال پیام‌های آموزشی در بحران‌ها و بلایا با تمرکز بر ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5371 بار   |   دفعات چاپ: 172 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لوازم حفاظت فردی در ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 

دفعات مشاهده: 5851 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط خطر در خصوص بیماری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 


 

دفعات مشاهده: 5095 بار   |   دفعات چاپ: 177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل پاسخ بیمارستانها به بحران کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 

دفعات مشاهده: 5287 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استراتژی سازمان جهانی بهداشت در خصوص کنترل و پیشگیری از انتقال عفونت ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

دفعات مشاهده: 4930 بار   |   دفعات چاپ: 152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کاهش اضطراب جامعه پزشکی در خصوص ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 

دفعات مشاهده: 5105 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر