دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

راهنمای مدیریت درمان و پیگیری کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
جهت دریافت راهنمای مدیریت درمان و پیگیری کرونا اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3219 بار   |   دفعات چاپ: 157 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل کارآزمایی های بالینی در همه گیری بیماری COVID-19

 | تاریخ ارسال: 1399/2/21 | 
برای مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 3023 بار   |   دفعات چاپ: 162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شرح وظایف وزارتخانه و سازمان ها برای مقابله با کرونا

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
شرح وظایف وزارتخانه و سازمان ها برای مقابله با کرونا ابلاغ شد. برای مطالعه اینجا را کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 2992 بار   |   دفعات چاپ: 171 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل نقاهتگاه (ضمیمه) فروردین 99

 | تاریخ ارسال: 1399/1/20 | 
برای مشاهده دستورالعمل نقاهتگاه (ضمیمه) فروردین 99 اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2898 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل منوی غذایی در بیماران سرپایی و بستری

 | تاریخ ارسال: 1399/1/6 | 
جهت مشاهده دستورالعمل منوی غذایی در بیماران سرپایی و بستری مشکوک یا مبتلا به کرونا اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3517 بار   |   دفعات چاپ: 176 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل طرح برپایی و نظارت بر پست های بازرسی سلامت:غربالگری تب سنجی کووید

 | تاریخ ارسال: 1398/12/27 | 

دفعات مشاهده: 2955 بار   |   دفعات چاپ: 172 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل اجرایی نحوه مراقبت از بیماران با علائم خفیف در منزل

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
دستورالعمل اجرایی نحوه مراقبت از بیماران با علائم خفیف در منزل را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3237 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل گندزدایی در مراکز مراقبتهای بعد از درمان بیماران کرونایی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
دستورالعمل گندزدایی در مراکز مراقبتهای بعد از درمان بیماران کرونایی (نقاهتگاه) را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 2896 بار   |   دفعات چاپ: 168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل خود مراقبتی بهداشتی ویژه مدیران

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
دستورالعمل خود مراقبتی بهداشتی ویژه مدیران را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 2743 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 
دستورالعمل اجرایی نحوه تأمین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3016 بار   |   دفعات چاپ: 152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراحل تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
مراحل تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به ویروس کرونا را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3590 بار   |   دفعات چاپ: 168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
ضمیمه دستورالعمل کشوری کرونا ویروس جدید را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 2774 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چارچوب اهداف و اقدامات برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا در شهر/شهرستان/دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
چارچوب اهداف و اقدامات برنامه عملیاتی پاسخ به کرونا در شهر/شهرستان/دانشگاه را اینجا ببینید. این راهنما توسط گروه سلامت در بلایا و فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران تدوین و طراحی شده است.

دفعات مشاهده: 2572 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل حمایت های تغذیه ای

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
دستورالعمل حمایت های تغذیه ای ویژه بیماران مبتلا به کرونا را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 2701 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مجموعه راهنماهای کنترل محیطی برای مقابله با کوید 19

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
جهت مشاهده مجموعه راهنماهای کنترل محیطی برای مقابله با کوید 19 اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2775 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروتکل فرماندهی و مستندسازی مراکز مراقبتی موقت کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 
جهت مشاهده پروتکل فرماندهی و مستندسازی مراکز مراقبتی موقت کرونا اینجا را کلیک کنید. این پرتکل به همت گروه سلامت در بلایا و فوریتهای دانشگاه علوم پرشکی ایران تدوین شده است.

دفعات مشاهده: 2622 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای مدیریت اجساد کرونایی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/16 | 
 جهت دانلود راهنمای مدیریت اجساد کرونایی اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 2656 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای مدیریت تغذیه در کرونا ویروس

 | تاریخ ارسال: 1398/12/16 | 
جهت دانلود راهنمای مدیریت تغذیه در کرونا ویروس اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 3242 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در میادین میوه و تره بار

 | تاریخ ارسال: 1398/12/12 | 
 جهت دانلود راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در میادین میوه و تره بار اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 2803 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در پایانه‌های مسافربری

 | تاریخ ارسال: 1398/12/12 | 
جهت دانلود راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در پایانه‌های مسافربری اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 2685 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در زیارتگاه‌ها و امکان متبرکه

 | تاریخ ارسال: 1398/12/12 | 
جهت دانلود راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در زیارتگاه‌ها و امکان متبرکه  ابنجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 2634 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در مترو و قطارها

 | تاریخ ارسال: 1398/12/12 | 
 جهت دانلود راهنمای کنترل محیطی ویروس کرونا در مترو و قطارها اینجا کلیک کنید. 

دفعات مشاهده: 2626 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستور العمل نهایی تریاژ و درمان در بیماران کرونایی (سازمان اورژانس کشور)

 | تاریخ ارسال: 1398/12/11 | 
جهت دانلود دستورالعمل نهایی تریاژ و درمان بیماران کرونایی اینجا کلیک فرمایید. 

دفعات مشاهده: 3137 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل مقابله با کرونا ویروس در استخرها و مراکز ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 
برای مشاهده دستورالعمل مقابله با کرونا ویروس در استخرها و مراکز ورزشی، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3236 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل مراقبت و پیشگیری در مدارس و مهدکودک ها

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 
برای مشاهده دستورالعمل مراقبت و پیشگیری در مدارس و مهدکودک ها، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2714 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای تدوین برنامه عملیاتی استقرار دستورالعمل کشوری کروناویروس

 | تاریخ ارسال: 1398/12/10 | 
برای مشاهده راهنمای تدوین برنامه عملیاتی استقرار دستورالعمل کشوری کروناویروس، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 3125 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سلامت روان در بحران (ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی)

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
برای مشاهده راهنمای سلامت روان در بحران (ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی) اینجا را کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 2538 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با ویروس کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با ویروس کرونا جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2944 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
جهت مشاهده راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کرونا را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 2881 بار   |   دفعات چاپ: 109 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برای استرس کودکان در بحران ( کرونا) چه کار کنیم؟

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
جهت مشاهده راهنمای مدیریت استرس کودکان در بحران ( کرونا)، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2632 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل حفاظت فردی کارکنان در مقابل کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
دستورالعمل حفاظت فردی کارکنان ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی را اینجا ببینید.

دفعات مشاهده: 3495 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل کنترل عفونت

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
جهت مشاهده دستورالعمل کنترل عفونت ویژه ارائه کنندگان خدمات بالینی، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2635 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فلوچارت تشخیص و درمان کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
جهت مشاهده دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با کرونا در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری، اینجا را کلیلک کنید.

دفعات مشاهده: 3207 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با کرونا

 | تاریخ ارسال: 1398/12/9 | 
جهت مشاهده دستورالعمل مدیریتی بیمارستان در مقابله با کرونا، اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2707 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستور العمل پیشگیری از ویروس کرونا در دندانپزشکی‌ها

 | تاریخ ارسال: 1398/12/8 | 
جهت دریافت دستور العمل پیشگیری از انتقال کرونا در دندان پزشکی‌ها اینجا کلیک فرمایید. 

دفعات مشاهده: 2493 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چگونه از گسترش کرونا در محیط کار پیشگیری کنیم؟

 | تاریخ ارسال: 1398/12/8 | 
برای مشاهده دستورالعمل پیشگیری از گسترش کرونا در محیط کار، اینجا را کلیلک کنید.

دفعات مشاهده: 3044 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بخشنامه وزارت بهداشت با اضطراب ویروس کرونا چه کنم؟

 | تاریخ ارسال: 1398/12/8 | 
برای مشاهده بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص مدیریت استرس اینجا را کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2610 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر